975 06 295 post@sgot.no

Graving og transport – SGT AS

SGT AS utfører en rekke tjenester innen entreprenørbransjen, og har nødvendig maskiner og utstyr for å utføre et sikker og korrekt arbeid i henhold til gjeldende lover og regler. Vi disponerer 4 beltemaskiner og 1 hjulmasking i størrelsene fra 3 – 25 tonn.

Hos oss får du utført bl.a. følgende:

  • Grunnarbeider som utgraving og planering av tomter
  • Drenering
  • Annet gravearbeid, eks. grøfter og legging av rør
  • Installasjon av septiktanker
  • Diverse støpearbeid
  • Rivning
  • Sprengning
  • Massetransport som jord, pukk, grus og sand